هنرستان دخترانه هوانوردی فراز هنرستان دخترانه هوانوردی فراز هنرستان دخترانه هوانوردی فراز

لیست فارغ التحصیلان پذیرفته شده در دانشگاه سال تحصیلی: 94-1393

آیدا مشایخی
صنعت هوانوردی تهران
خلبانی
سال تحصیلی: 94-1393
فائزه آدابیان
پارسیان نیاوران
گردشگری
سال تحصیلی: 94-1393
فائزه بهجتی
صنعت هوانوردی تهران
تعمیر و نگهداری هواپیما
سال تحصیلی: 94-1393
فائزه مینایی
صنعت هوانوردی تهران
مهمانداری
سال تحصیلی: 94-1393
فاطمه حاجی هاشمی
پارسیان نیاوران
گردشگری
سال تحصیلی: 94-1393
فرشته رحیمی
آسمان ایرانیان
دیسپچری
سال تحصیلی: 94-1393
غزل فولادی
صنعت هوانوردی تهران
خلبانی
سال تحصیلی: 94-1393
غزاله جلال زاده
آسمان ایرانیان
دیسپچری
سال تحصیلی: 94-1393
هانیه باقری
پارسیان
گردشگری
سال تحصیلی: 94-1393
هانیه مرزبامی
پارسیان
گردشگری
سال تحصیلی: 94-1393
خدیجه اوجاقی
پارسیان نیاوران
گردشگری
سال تحصیلی: 94-1393
کوثر امرالهی
صنعت هوانوردی تهران
خلبانی
سال تحصیلی: 94-1393
مهشاد مبینی
آسمان ایرانیان
دیسپچری
سال تحصیلی: 94-1393
نفیسه بوالحسنی
صنعت هوانوردی تهران
مهمانداری
سال تحصیلی: 94-1393
نرگس حسینی
آسمان ایرانیان
مهندسی اویونیک
سال تحصیلی: 94-1393
نازنین حسین نژاد
صنعت جهانگردی تهران 2
گردشگری
سال تحصیلی: 94-1393
نیلوفر سعیدی
آسمان ایرانیان
دیسپچری
سال تحصیلی: 94-1393
پردیس قاسم مرادی
پارسیان نیاوران
گردشگری
سال تحصیلی: 94-1393
پریناز قوامی
صنعت هوانوردی تهران
مهندسی اویونیک
سال تحصیلی: 94-1393
رامینا مجدی
آسمان ایرانیان
دیسپچری
سال تحصیلی: 94-1393
روژین مشهدی
صنعت هوانوردی تهران
خلبانی
سال تحصیلی: 94-1393
ساقی همتی
آسمان ایرانیان
مهمانداری
سال تحصیلی: 94-1393
سارا غلامی
صنعت هوانوردی تهران
مهمانداری
سال تحصیلی: 94-1393
شبنم صدیق
گردشگری
پارسیان
سال تحصیلی: 94-1393
شیرین فتحی
صنعت هوانوردی تهران
مهمانداری
سال تحصیلی: 94-1393

ابتدای صفحه